Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 972

C. Düzenlenmesi

C. Düzenlenmesi

Madde 972 - Tahvil çıkaracaklar ile tahvil çıkarmaya ilişkin koşullar ve çıkarma izni vermeye yetkili makam özel kanunla belirlenir.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

C REHİNLİ TAHVİLÂT İÇİN MÜSAADE

Madde 886

Rehinli tahvilât ihraç etmek isteyen müesseseler Hükümetten izin almağa mecburdurlar.

Tahvilâtın ne gibi şerait altında ihraç olunabileceği ve ihraç müesselerinin tafsilâtına ait hükümler kanunu mahsus ile tâyin olunur.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 886 ncı maddesini karşılamaktadır.

Maddeyle kimlerin tahvil çıkarma yetkisine sahip olacağı, bu hususta izin vermeye yetkili resmî mercilerin kimler olacağı ve tahvil çıkarma işinin koşullarının tesbitine ilişkin hususların kanunla belirleneceği ifade edilmektedir.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

Hükmün, kaynak İsviçre Medenî Kanunu’nda bir karşılığı bulunmamaktadır. Bununla birlikte bir karşılaştırma yapmak imkânı sunmak maksadıyla kaynak kanunun 25.06.1930 tarihli Federal Kanunla yürürlükten kaldırılan 918. maddesini ve özellikle 1. fıkrasını zikretmek isabetli olacaktır.

1-) ZGB:

C. Ermächtigung zur Ausgabe

Art. 918

1 Die Anstalten, die Pfandbriefe ausgeben wollen, bedürfen hiezu einer besondern Ermächtigung der zuständigen Behörde.

2 Die Bundesgesetzgebung wird die Bedingungen, unter denen die Ausgabe von Pfandbriefen erfolgen darf, festsetzen und über die Einrichtung der Anstalten nähere Vorschriften ausstellen.

3 Bis zum Inkrafttreten der Bundesrechtlichen Ordnung steht die Befugnis zu dieser Regelung den Kantonen zu.

2-) CCS:

C. Autorisation d’émettre des lettres de gage

Art. 918

1 Les établissements qui veulent émettre des lettres de gage doivent y être autorisés par les pouvoirs publics compétents.

2 La législation fédérale détermine les conditions sous lesquelles des lettres de gage peuvent être émises; elle prescrit des règles spéciales pour l’organisation des établissements d’émission.

3 La compétence des cantons est réservée en cette matière jusqu’à ce que la Confédération ait elle-même légiféré.

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X