Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 932

II. Düzenlenmesi

II. Düzenlenmesi

Madde 932 - Seri hâlinde çıkarılan senetler, her birinin değeri yüz milyon lira veya yüz milyon liranın katları olarak düzenlenir.

Bir serideki bütün senetlerin şeklinin aynı olması ve numaralarının birbirini izlemesi gerekir.

Senetlerin rehinli taşınmaz maliki tarafından çıkarılmamış olması hâlinde aracı kurumun, alacaklılar ve borçlunun temsilcisi olduğu senetlerde belirtilir.

I-) Not: 

28.01.2004 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun’un 1. maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi Yeni Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Aynı kanunî düzenlemenin 2. maddesinde ise,  Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüştürülürken, birmilyon Türk Lirası (1.000.000 TL) eşittir bir Yeni Türk Lirası (l YTL) değişim oranının esas alınacağı düzenlenmiştir. Buna ilaveten, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun’un 1. maddesi uyarınca Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan yeni ibarelerini kaldırmaya yetkili olan Bakanlar Kurulu’nun 04.04.2007 tarihli Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Karar ’ının 1. maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan “Yeni” ibareleri kaldırılmış, bu düzenleme ilgili kararın 3. maddesi uyarınca 1.1.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

II. Senetlerin mahiyeti

Madde 846

Bu fasılda bahsolunan senetler on lira veya onun her hangi bir adetle madrubu kadar lira için tanzim edilir. Bunlarda birer sıra numarası bulunur ve hepsi aynı ibare ile yazılır. Gayri menkulün maliki, senetleri kendi çıkarmıyorsa bu işi üzerine alan müessese alacaklılarla borçlunun mümessili olmak üzere tayin ve tasrih olunur.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 846 ncı maddesini karşılamaktadır. Madde kaynak Kanunun 877 nci maddesine uygun olarak üç fıkra hâlinde düzenlenmiş ve “Senetlerin mahiyeti” şeklindeki kenar başlığı da maddenin içeriğine uygun olarak “Düzenlenmesi” şeklinde değiştirilmiştir.

Maddeyle seri hâlinde çıkarılacak senetlerin asgari kıymetleri ve bunların katları, senetlerin şekilleri belirtilerek bu senetler taşınmaz maliki tarafından çıkarılmamış ise aracı kurumun alacaklılar ve borçlunun temsilcisi olduğunun senet metnine yazılmasının zorunlu bulunduğu düzenlenmektedir.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

II. Gestalt

Art. 877

1 Die Titel lauten auf 100 oder ein Vielfaches von 100 Franken.

2 Alle Titel einer Serie tragen fortlaufende Nummern und haben die gleiche Form.

3 Werden die Titel nicht vom Grundeigentümer selbst ausgegeben, so muss die Ausgabestelle als Vertreter des Gläubigers und des Schuldners bezeichnet werden.

2-) CCS:

II. Nature de ces titres

Art. 877

1 Les titres sont de 100 francs ou d’un multiple de 100 francs.

2 Tous les titres portent des numéros d’ordre et sont rédigés selon le même formulaire.

3 S’ils ne sont pas émis par le propriétaire même du fonds grevé, l’établissement chargé de l’émission est désigné comme représentant des créanciers et du débiteur.

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’nun 877. maddesi 11.12.2009 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2012 itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X