Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 171

II. Ayrılık süresi

II. Ayrılık süresi

Madde 171 - Ayrılığa bir yıldan üç yıla kadar bir süre için karar verilebilir. Bu süre ayrılık kararının kesinleşmesiyle işlemeye başlar.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 17.05.2004, E: 2004/5575, K: 2004/6337:

“... Davacının temyizine gelince; Ayrılığa bir yıldan üç yıla kadar bir süre için karar verilebilir. … Altı ay süreyle ayrılığa karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. ...”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

II. Ayrılık müddeti

Madde 139

Ayrılığa bir seneden üç seneye kadar bir müddet için hükmedilir. Tâyin olunan müddetin hitamında tefrik kendiliğinden nihayet bulur. Fakat karı koca bu müddet içinde barışmamışlarsa, iki taraftan her biri boşanma talebinde bulunabilir.

Not: Hüküm, Türk Medenî Kanunu’nun 171. maddesine ancak 1. cümlesi itibariyle paraleldir.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 139 uncu maddesini karşılamaktadır.

Maddede ayrılık süresinin alt ve üst sınırı aynen korunmuştur. Ancak ayrılık süresinin işlemeye başladığı tarihe açıklık getirmek üzere, bu sürenin ayrılığa ilişkin kararın kesinleşmesinden itibaren işlemeye başladığı kabul edilmiştir.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

Hükmün, kaynak İsviçre Medenî Kanunu’nda bir karşılığı bulunmamaktadır.


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X