Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 167

I. Konusu

B. Dava

I. Konusu

Madde 167 - Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse boşanma, dilerse ayrılık isteyebilir.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 17.07.2007, E: 2006/15445, K: 2007/11393:

“... Davacı evlilik birliğinin sarsılması hukuksal nedenine … dayalı olarak boşanma davası açmış, daha sonra talebini daraltarak ayrılık kararı verilmesini istemiştir. Şu halde dava yalnızca ayrılığa ilişkindir.

Dosya kapsamından ve mahkemenin kabulünden de anlaşılacağı üzere boşanma sebepleri kanıtlanmış, ayrılık koşulları oluşmuştur. Dava yalnız ayrılık kararı verilmesine ilişkin olmasına göre isteğin kabulü gerekirken yazılı şekilde ret kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. ...”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

B DÂVA

I. Mevzuu

Madde 135

Boşanma dâvasının ikameye hakkı olan taraf; dilerse boşanma, dilerse ayrılık isteyebilir.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 135 inci maddesini karşılamaktadır.

Bu maddeyle davacıya dilerse boşanma dilerse ayrılığa karar verilmesini isteme yetkisi tanınmıştır. Mevcut maddedeki hüküm sadeleştirilmek suretiyle yeniden kaleme alınmıştır.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

Zweiter Abschnitt: Die Ehetrennung

A. Voraussetzungen und Verfahren

Art. 117

1 Die Ehegatten können die Trennung unter den gleichen Voraussetzungen wie bei der Scheidung verlangen.

2 Die Bestimmungen über das Scheidungsverfahren sind sinngemäss anwendbar

3 Das Recht, die Scheidung zu verlangen, wird durch das Trennungsurteil nicht berührt.

2-) CCS:

Chapitre II: De la séparation de corps

A. Conditions et procédure

Art. 117

1 La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce.

2 Les dispositions sur la procédure de divorce s’appliquent par analogie.

3 Le jugement prononçant la séparation de corps n’a pas d’incidences sur le droit de demander le divorce.

 

Not: Türk Medenî Kanunu’nun 167. maddesi esasen İsviçre Medenî Kanunu’nun 26.06.1998 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2000 itibariyle değişikliğe uğrayan eski 143. maddesine paraleldir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, İsviçre Medenî Kanunu’nun 117. maddesinin 2. fıkrası 19.12.2008 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2011 itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X