Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 10

a. Genel olarak

2. Koşulları

a. Genel olarak

Madde 10 - Ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil ehliyeti vardır.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 3. HD, T: 25.10.2005, E: 2005/8289, K: 2005/10771:

“… dava tarihinde taraf reşit değilse velisi marifetiyle temsil edilmesi gerekir. Yargılama aşamasında reşit olan (şahıs) bizzat kendisi fiil ehliyetini kazanmış olduğundan ve o tarih itibariyle kanunen velayet de sona ereceğinden davanın velayeten sürdürülüp sonuçlandırılması mümkün değildir. Bu durumda dava dilekçesi ve duruşma gününün reşit olan şahsa tebliği ile yargılama yapılıp sonuçlandırılması zorunludur. Taraf sıfatı mahkemece resen dikkate alınması gereken hususlardan olup bunun gözetilmemiş olması bozmayı gerektirmiştir …”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

2 Şartları

a) Umumiyet itibariyle

Madde 10

Mümeyyiz olan reşit, medenî hakları kullanmağa salâhiyettardır.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki kanunun 10 uncu maddesini karşılamaktadır.

Maddenin konu başlığında yer alan “2. Şartları” sözcüğü günümüz diline daha uyumlu ve yerleşik bir sözcük olan “2. Koşulları” şeklinde değiştirilmiştir. Maddenin kenar başlığı fiil ehliyetinin genel olarak koşullarını düzenleyen bir madde olması nedeniyle, “a. Genel olarak” şeklinde değiştirilmiştir. 1971 ve 1984 tarihli Öntasarılar da aynı yöndedir.

Madde fiil ehliyetinin üç genel koşulunu düzenlemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle mevcut maddede olduğu gibi sadece rüşt ve temyiz kudretinden söz edilmesi yeterli görülmemiş, buraya fiil ehliyetinin üçüncü koşulu olan “kısıtlı olmama” durumu da dahil edilmiştir.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

2. Voraussetzungen

a. Im allgemeinen

Art. 13

Die Handlungsfähigkeit besitzt, wer mündig und urteilsfähig ist.

2-) CCS:

2. Ses conditions

a. En général

Art. 13

Toute personne majeure et capable de discernement a l’exercice des droits civils.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X